Ullevål endra behandlinga for pasientar med personlegdomsavvik etter forskingsfunn

Individuell terapi fungerer betre enn intens behandling på dagavdeling for pasientar med personlegdomsavvik. Det er konklusjonen i doktoravhandlinga til Frida Slagstad Gullestad på Psykologisk institutt ved UiO.

Les også

Publisert 15. feb. 2012 16:39 - Sist endret 17. feb. 2012 14:52