Med språket som våpen

«Språk er makt» skrev Rolv Mikkel Blakar, professor i psykologi, i 1973 og ville vise hvordan språkets faste mønstre var kvinneundertrykkende. Boka ble meget populær og uttrykket «språk er makt» er blitt benyttet i mange sammenhenger.

Publisert 15. okt. 2012 12:36 - Sist endret 24. nov. 2015 15:14