Beroliger angstfylte gravide

Psykiske vansker hos mor under svangerskapet gir ikke barnet adferdsvansker, ifølge en ny studie. Psykiske problemer som strekker seg over flere år, kan derimot ha innvirkning på barnets atferd.

Publisert 16. feb. 2012 14:00 - Sist endret 29. juni 2018 12:41