Mangelfull kunnskap

Rusmisbruk. Av de 30 til 60 barn som fødes hvert år av mødre i legemiddelassistert rehabilitering, har halvparten abstinenssymptomer og må behandles. Likevel anbefaler ikke Helsedirektoratet nedtrapping under svangerskapet.

Les også

Publisert 10. juli 2012 13:11 - Sist endret 2. nov. 2020 16:37