2012 - Side 4

Publisert 29. mars 2012 14:28

Kronprinsen og Kronprinsessen hadde invitert nær femti gjester til gjestebud på Skaugum. Psykolog og forsker Tine Jensen snakket om barn og unge som utsettes for ulike former for overgrep og traumer, men med særlig fokus på helse og behandling.

Publisert 27. mars 2012 10:31

Hvert år får 600-800 nordmenn en schizofreni-diagnose. Hva skjer når skillet mellom fantasi og virkelighet blir borte? Er schizofrene farligere enn andre?

Publisert 20. mars 2012 10:42

Å, nei! Det er jo totalt katastrofe! Eller kanskje ikke? Dersom du er bekymret, stresset eller nedfor, har du kanskje pådratt deg en tankevirusinfeksjon.

Publisert 19. mars 2012 09:39

Jenter i puberteten skaper seg en identitet ved hjelp av klær og sminke, mens for gutta er det andre ting som er viktig.

Publisert 16. mars 2012 09:41

Morgenbladets artikkel 9. mars angår komplekse problemstillinger innen psykoterapifeltet, men viser begrenset kunnskap om de vitenskapsteoretiske diskusjonene som foregår her.

Publisert 15. mars 2012 13:49

Assisterende direktør Arne Holte i Nasjonalt folkehelseinstitutt er tildelt Den Store Psykologprisen for å ha satt dype spor innen det psykiske helsearbeidet.

Publisert 14. mars 2012 10:16

Sakkyndigrapporten om Anders Behring Breivik utarbeidet av psykiaterne Torgeir Huseby og Synne Sørheim var så ubrukelig at Oslo tingrett besluttet å bestille en ny.

Publisert 9. mars 2012 10:36

Alle blir uungåelig eldre. Men hva skjer egentlig i hodet, når alderdommen setter inn? Ny forskning viser at selv om man er blitt pensjonist, kan aktiv hjernetrim føre til at hjernen utvider seg.

Publisert 9. mars 2012 10:28

Leder av Modum kommunes kriseteam, Hilde Øverby sier at de kom i arbeid allerede 22. juli. Og de første fikk hjelp dagen etter.

Publisert 24. feb. 2012 09:26

Barnehagehverdagen byr på alt fra snøbad til dramatimer. Stadig flere barnehager satser på unike tilbud i kampen om foreldrenes gunst.

Publisert 23. feb. 2012 10:30

Draps- og voldsmenn påstår ofte at de ikke husker hva de har gjort, og skylder på rus. Lite troverdig, slår forskere fast.

Publisert 22. feb. 2012 10:16

Norge trenger flere doktorgrader frem mot 2020. Hva trenger vi doktorgradene til? Og hva gjør man egentlig når man tar en doktorgrad?

Publisert 22. feb. 2012 10:10

Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt på universitet i Oslo, Nora Sveaass, har skrevet en avhandling om familiegjenforening i eksil. Hun snakker om hvilke utfordringer familier går gjennom når de skilles under flukt.

Publisert 16. feb. 2012 14:00

Psykiske vansker hos mor under svangerskapet gir ikke barnet adferdsvansker, ifølge en ny studie. Psykiske problemer som strekker seg over flere år, kan derimot ha innvirkning på barnets atferd.