2012 - Side 2

Publisert 2. nov. 2012 09:49

Telemark scorer høyt på feil statistikker. For å redde fylket i framtida, må flere barn og unge få hjelp tidlig. Det er på tide at vi jobber på en ny måte, sier folkehelsekoordinator Anne Karin Andersen.

Publisert 29. okt. 2012 14:00

"Jag trivs best i öpna landskap" sang Ulf Lundell lengselsfullt en gang på åttitallet. Men det han lengtet etter var kanskje ikke det å sitte ved en PC med hodetelefoner på og folk svirrende rundt seg i en kakafoni av småprat og telefonsamtaler, og så er det kaffeslurping og klakkende heler mot harde kontorgulv. Men sånn er det moderne arbeidslivet blitt.

Publisert 29. okt. 2012 13:54

Førsteamanuensis Anne Mari Torgersen ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo mener familiebakgrunn i stor grad kan forklare hvorfor søsken ender opp i samme bransje

Publisert 17. okt. 2012 10:34

– Det er et kjempe stort tema, sier Odd Arne Tjersland om «Familien – før nå.

Publisert 15. okt. 2012 12:36

«Språk er makt» skrev Rolv Mikkel Blakar, professor i psykologi, i 1973 og ville vise hvordan språkets faste mønstre var kvinneundertrykkende. Boka ble meget populær og uttrykket «språk er makt» er blitt benyttet i mange sammenhenger.

Publisert 3. okt. 2012 09:47

Jeg håper alle har fått med seg hvilke metoder mange barnevernsbarn ble utsatt for i 1990 årene. De ble omtalt i VG, og også i nyhetene på NRK og TV2 i mai i år.

Publisert 26. sep. 2012 09:47

20 år etter at spesialskolene ble lagt ned, har de fortsatt 5000 elever. Men myndighetene vet ikke at de finnes.

Publisert 25. sep. 2012 09:51

Flere ungdommer føler seg utrygge når gatelyktene slokkes ved midnatt, og jenter fra Molde ungdomsråd gir nå klar beskjed: – En time ekstra lys er alt som trengs!

Publisert 11. sep. 2012 10:04

Nils Christie foreslår å endre straffelovens § 44 til: «Den som på handlingstiden var ute av stand til å forstå at det var galt det hun eller han gjorde, straffes ikke.» Å være strafferettslig tilregnelig, er imidlertid både et spørsmål om å kunne ta ansvaret for sine handlinger og å stå fritt til å velge bort en handling.

Publisert 10. sep. 2012 13:12

Tor (57) og Jarle (26) står på hver sin side i krigen mellom bilister og syklister.Hvorfor oppstår hatet på veien?

Publisert 29. aug. 2012 09:46

I psykiatrien går det føre seg krenkingar og overgrep kvar dag, og det er sjeldan at dei tvangsinnlagde får orsaking for det dei har vore utsette for. Endå sjeldnare er det at slike maktovergrep får konsekvensar for psykiatrar og anna helsepersonell som er ansvarlege for desse handlingane.

Publisert 24. aug. 2012 10:37

AVGÖRANDE Hur kommer domen mot Brevik att påverka Norge? SvD diskuterade i går frågan med två grupper av studenter. Den ena studerar kriminologi och den andra psykologi. I bägge fallen kommer domen, och allt det som skett som en följd av terrordåden, att påverka de yrken de valt.

Publisert 21. aug. 2012 09:00

En gul lapp ble liggende. To politimenn gjemte seg bak en container. Menneskelig svikt kan vi ikke sikre oss mot, men 22. juli-rapporten viser at vi trenger gode systemer for å redusere risikoen, mener forskere.

Publisert 25. juli 2012 16:00

Å reise på ekspedisjon behøver ikke å bety uhemmet skjeggvekst, frostskader og sosial isolasjon. Møt fire reisende som har skapt sine egne ekspedisjoner.