Etter 22. juli. - Psykologi, ideologi og ondskapens problem. - Et psykoanalytisk perspektiv

Universitetet i Oslo holder en forelesningsrekke ved 200-års jubileet som belyser viktige temaer aktualisert av terrorhandlingene den 22. juli.

Foto: Svein Milde, PSI

Vi møter professor i psykologi Siri Gullestad som stiller spørsmålet om ideologi er en tilstrekkelig forklaring på hendelser av den typen vi var vitne til 22. juli. Hun gir oss et psykoanalytisk perspektiv på onde gjerninger og bakgrunnen for morderiske handlinger.

Produsert av InterMedia, Universitetet i Oslo

Publisert 16. nov. 2011 13:02 - Sist endret 16. apr. 2018 09:31