Har sett bort fra Behring Breiviks politiske budskap og ståsted

Heller ikke hans såkalte manifest har de to sakkyndige tillagt særlig stor vekt i sin vurdering av den mentale helsen til den terrorsiktede.

Publisert 2. des. 2011 14:04 - Sist endret 24. nov. 2015 12:50