Inspirerte verdenskjent sosiolog

Å få sitt arbeid sitert er vanlig, men å oppleve at en av Amerikas ledende samfunnsvitere repliserer og viderefører forskningen er heller sjelden.

Professor Hilde Eileen Nafstad ved PSI er tilknyttet ett av UiOs sentre for fremragende forskning, Center for the Study of Mind in Nature (CSMN).

Det er sosiologen Arlie Hochschild som omtaler førsteamanuensis ved Psykologisk institutt Hilde Eileen Nafstad i essayet «Beyond Tocqueville’s Telescope: The Personalized Brand and the Branded Self».

Her studerer Hochschild individualisme og fellesskapsfølelse i dagens Amerika.

Look to Norway

Etter å ha gjennomgått Alexis de Toquevilles klassiske analyser av det amerikanske samfunnet, spør Hochschild og hennes medforfatter Sarah B. Garrett:

«But is something even more going on today? Where would we look to find out? In method and approach we were inspired by a study devised by the Norwegian social psychologist Hilde Nafstad and her co-authors at the University of Oslo».

Hochschild har latt seg inspirere av metode og tilnærming i artikkelen «Globalisation, NEO-Liberalism, and Community Psychology» av Hilde Eileen Nafstad sammen med Blakar, Carlquist, Phelps og Rand-Hendriksen, utgitt i American Journal of Community Psychology, 2009.

Her analyserer Nafstad og medforfatterne språket i norske medier (aviser) fra 1984 til 2005 ved å bruke den elektroniske databasen A-tekst (nå Retriever). På denne måten viser de hvordan spårket i offentlig debatt har forflyttet seg fra retorikk man forbinder med den tradisjonelle velferdsmodellen til en økende dominans av neo-liberalistisk markedsideologi i det offentlige ordskiftet.

Hochscilds artikkel ble publisert i høstnummeret Hedgehog Review, utgitt av Institute for Advanced Studies in Culture.

Publisert 6. des. 2011 13:49 - Sist endret 6. nov. 2019 13:34