Hva skjer med den aldrende hjernen?

Hos mennesker blir hjernebarken tynnere allerede fra 20-års-alderen, og samtidig svekkes enkelte hjernefunksjoner. – Hvis vi får en bedre forståelse av hvorfor disse endringene er større hos noen enn hos andre, kan vi bli flinkere til å oppdage tidlige tegn på sykelige avvik senere i livet, spår professor Ivar Reinvang.

Ivar Reinvang har lenge interessert seg for de endringene som skjer i hjernen under normal aldring. – Det er for eksempel normalt at det oppstår endringer i hjernens struktur etter hvert som årene går. Endringene går blant annet ut på at hjernebarken blir tynnere, slik at det totale volumet blir mindre. Vi vet også at den såkalte hvite substansen, altså fiberforbindelsene mellom ulike områder i hjernen, minker i volum, forteller Reinvang.

Publisert 21. nov. 2011 08:30 - Sist endret 11. mai 2016 14:56