Aktuelle saker - Side 3

En stolt Eivind Ystrøm viser fram tilsagnsbrev og presentasjonen han holdt for Det europeiske forskningsrådet
Publisert 17. mars 2022 16:14

Professor Eivind Ystrøm ved Psykologisk institutt har fått det prestisjefulle Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet for å forske på hva som gjør at en femtedel av norske barn ikke fullfører videregående skole og trenger behandling for en psykisk lidelse før de er voksne.

Published Feb. 24, 2022 10:05 AM

The prospect of experiencing symptoms of cognitive or mental decline was a key motivation to undertake lifestyle changes, even more so than having been diagnosed with a brain disorder – an important finding from the second public report of the Global Brain Health Survey.

Prosjektlederne
Publisert 31. jan. 2022 14:06

Fem nye lag er tatt opp i UiO:Livsvitenskaps innovasjonsprogram for helserelatert livsvitenskap SPARK Norway. Lagene skal videreutvikle egne ideer slik at de kommer pasienter og samfunn til gode. 

Bildet kan inneholde: person, panne, ansikt, nese, kinn.
Publisert 10. jan. 2022 13:31

Manudeep Bhuller ved Økonomisk institutt og Lotte Thomsen ved Psykologisk institutt skal koordinere hvert sitt store forskningsprosjekt om økonomi og psykologi  med støtte fra Det europeiske forskningsrådet ERC.  Forskere ved UiO får fem av ni ERC-prosjekter i Norge.