Lovende behandlingsmetode mot Long Covid

Et nytt forskningsprosjekt ved Psykologisk institutt undersøker om man kan behandle angst og depresjon ved Long Covid med metakognitiv terapi. Nå ønsker prosjektet flere deltakere.

Prosjektleder Sverre Urnes Johnson (t.v.) og Roger Hagen

Ønsker deltakere velkommen. Roger Hagen (t.v.) og prosjektleder Sverre Urnes Johnson utenfor inngangen til Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: Svein Harald Milde/ UiO

− Studien er en pilot og vi skal behandle 12 pasienter. Hvis resultatene er gode, så vil vi planlegge en større studie, sier prosjektleder og førsteamanuensis Sverre Urnes Johnson ved Psykologisk institutt.

Spennende resultater

Metakognitiv terapi (MKT) har vist seg å ha bedre effekt enn annen psykologisk behandling for angst og depresjon, og det er en behandlingsform som passer til forskjellige problemer. Grunnen er at de prosessene som det arbeides med i terapien, grubling og bekymring og tanker om egen tenkning, finnes på tvers av ulike lidelser.

− Om pasientene blir friske er for tidlig å si noe om, men tidligere studier med MKT på andre lidelser viser god effekt, understreker Johnson.

Han lover at de som kontakter prosjektgruppen for å delta i studien vil få gratis behandling av kvalifiserte og erfarne psykoterapeuter.

Vil du delta?

Ønsker du å delta i studien, ta kontakt med enten Sverre Urnes Johnson s.u.johnson@psykologi.uio.no eller Roger Hagen roger.hagen@psykologi.uio.no

Prosjektet heter «Videobasert Metakognitiv terapi for angst og depresjon ved Long COVID: En baseline-kontroller åpen studie» og er et samarbeid med Professor Toril Dammen og Førsteamanuensis II Costas Papageorgiou.

Av Svein Harald Milde
Publisert 24. mars 2022 16:49 - Sist endret 1. apr. 2022 10:27