To Marie Curie stipend til PSI

Thomas Wolfers fra Nederland og Ziada Ayorech fra Kanada er begge tildelt det høythengende Marie-Curie stipendet som gjør det mulig å jobbe i to år som seniorforskere ved Psykologisk institutt (PSI).

Fikk motivasjonshjelp: Thomas Wolfers og Ziada Ayorech takker UiOs Master Class-satsing for motivasjon og støtte til å søke om stipend. 

Fikk motivasjonshjelp: Thomas Wolfers og Ziada Ayorech takker UiOs Master Class-satsing for motivasjon og støtte til å søke om stipend. 

Prosjektene ble utarbeidet under Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships  (MSCA) Master Class ved UiO våren 2019, og Wolfers og Ayorech vil jobbe sammen med henholdsvis Lars T. Westlye og Eivind Ystrøm ved PSI

Boost for karrieren

UiO hadde i alt 94 søknader til utlysningen. Av disse mottok ni prosjekter "Individual Fellowships" (IF) i MSCA, som er en del av eksellens-pillaren i EUs forskningsprogram Horizon 2020. 

- Prosjektene er blitt vurdert ut fra  prosjektide, forskerens profil og "match" med veileder og vertsmiljø i Oslo, sier rådgiver Aina Alsvåg, PSI, om Master Class satsingen ved UiO.

Kandidatene som får disse stipendene er på et faglig toppnivå.  Å få et prestisjefult personlig stipend vil også være en boost for karrieren deres, forteller hun.

For Ziada Ayorech og Thomas Wolfers var det kvaliteten og støttenivået på Master Class i 2019 som gjorde at de valgte å søke med UiO som vertsinstitusjon. SV-fakultetet arrangerte kurset sammen med UV, TF, KHM og JUS

Skal predikere fødselsdepresjon

Ziada Ayorech vil sammen med Eivind Ystrøm fra PSI lede prosjektet "GenGeoRisk - Genetics, Geography and the Intergenerational Transmission of Maternal Depression Risk".

Som del av prosjektet skal hun tilbringe noen måneder på Folkehelseinstituttet og Lovisenberg Diakonale sykehus. Når kandidaten kommer blir hun en del av PROMENTA-senteret.

Studien er den første i sitt slag og skal kombinere genetiske data fra verdens største graviditetskull (Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa)) med geografiske data på den norske befolkningen, for å predikere fødselsdepresjon.

"GenGeoRisk" vil kunne levere detaljerte beskrivelser av norske boligområder som er optimale for den psykologiske utviklingen til hele familien.

Funnene vil være av interesse for akademikere, klinikere, beslutningstakere og mer enn 300 millioner individer og deres familier som lider av depresjon over hele verden, sier Ayorech. Hun kommer til Norge fra universitetet i Bristol, England.

Mot presisjonsdiagnostikk

Thomas Wolfers skal jobbe med prosjektet ""ToPP- Towards Precision Psychiatry" og vil også tilbringe noen måneder ved universitetet i Oxford. Han blir en del av NORMENT-senteret ved PSI. Wolfers kjenner Lars T. Westlye fra tidligere samarbeid: 

Lars Westlye og jeg møttes for første gang under et forskermøte for noen år siden. Jeg likte Lars, arbeidet hans og gruppen med en gang.

Vi jobbet sammen på et prosjekt som ble avsluttet i 2018, og i 2019 mottok jeg Niels Stensen stipendiat for å jobbe sammen med Westlye og Ole Andreassen, professor ved NORMENT, UiO.

Nå skal Wolfers se nærmere på forståelsen av årsaker og mekanismer for psykiske lidelser på individnivå, som det er forsket lite på, ifølge Wolfers. Han skal kartlegge biologiske forskjeller mellom personer med samme psykiske lidelse.

- Jeg håper at forskningen kan føre til viktig innsikt i psykiske lidelse, sier Wolfers som allerede er på plass ved NORMENT.

Wolfers har tidligere studert og jobbet ved Donders Insitute for Brain, Cognition and Behaviour, ved Radboud Universitet i Nederland.

Årets Master Class

- Vi håper på stor deltagelse på årets Master Class i mai, sier Aina Alsvåg. Hun minner om fristen til årets Marie-Curie-stipend som er 9. september og oppfordrer alle interesserte til å melde seg på til MSCA Master Class 2020.

I løpet av vårdagene i mai 2020 vil de deltagerne som får plass på kurset jobbe med å :

  • utvikle fokuserte søknader

  • forstå søknadsformen og språkbruken

  • bli kjent med universitetet

  • starte samarbeidet med veileder

Kostnader for oppholdet blir dekket av universitetet.

Av Eyrun Thune
Publisert 5. mars 2020 09:15 - Sist endret 10. nov. 2021 15:46