To nye ERC Starting Grants til PSI

Professor Siri Leknes og førsteamanuensis II, Lars Tjelta Westlye, har mottatt hvert sitt prestisjefulle Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet.

Professor Siri Leknes og førsteamanuens II, Lars Tjelta Westlye, har mottatt hvert sitt gjeve stipend fra Det europeiske forskningsrådet.

Professor Siri Leknes og førsteamanuens II, Lars Tjelta Westlye, har mottatt hvert sitt gjeve stipend fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Foto: UiO

– Dette er stipender som henger veldig høyt. Konkurransen er tøff, og de har vært gjennom flere evalueringstrinn forut for tildelingen. Stipendene er en verdifull anerkjennelse av dem som forskere, og samtidig en bekreftelse på at de har en fremragende forskerkarriere foran seg. Gratulerer til Siri og Lars, sier instituttleder Pål Kraft.

Hvorfor blir noen rusavhengige?

Leknes sitt ERC-prosjekt «How distress alters opioid drug effects and abuse liability» tar sikte på å forstå samspillet mellom sosiale faktorer og rus. Det er kjent at sosiale belastninger kan øke risikoen for misbruk av rusmidler og smertestillende opioider (heroin, metadon, morfin osv.), men forskerne vet ikke hvordan dette skjer.  

– Hittil har rusforskniningen fokusert mest på hva som skjer etter folk tar rusmidler. Vår hypotese er at opioider og andre rusmidler faktisk virker forskjellig avhengig av hva vi føler forut for rusbruket, sier Leknes.

– Kort sagt skal vi undersøke hvorfor opiater er så avhengighetsdannende. Med utgangspunkt i kunnskap fra samfunnsvitenskapen om hvor viktig sosiale faktorer er i russpørsmål, skal vi undersøke disse fenomenene med biomedisinske og psykologiske metoder. Dermed kan vi kartlegge mekanismene bak.

Gode hjelpere

Professor Siri Leknes har over flere år bygget opp en forskningsgruppe, som kalles Leknes Affective Brain Lab, eller LAB-lab. ERC-søknaden skrev hun sammen med Marie Eikemo og Guro Løseth. Begge har vært tilknyttet LAB-lab siden 2011.

– Vi komplementerer hverandre fint både i forskning og søknadsskriving, så mitt beste tips til vordende søkere er å bygge folk rundt deg. Om du har flaks, kan de hjelpe deg å få et ERC-grant en vakker dag!

– Jeg fikk først fast ansettelse for et par år siden. Hvis du virkelig elsker forskning, bit deg fast, velg prosjekter du tror på og ignorer alle som fyller ørene dine med "fireårsregelen", "jobbsikkerhet", "bare for faste ansatte" og sånt. Jeg gleder meg til UiO blir flinkere til å se på midlertidige ansatte som ressurser. Imens gjelder det å holde selvtilliten og forskningsgleden oppe på andre måter. For meg har nøkkelen vært gode kolleger både i gruppa mi og andre steder, understreker Leknes.

Plastisitetens bakside

Lars Tjelta Westlyes ERC-prosjekt "Brains and minds in transition: The dark side of neuroplasticity during sensitive life phase” har som mål å forstå baksiden av hjernens plastisitet. Hvorfor den er avgjørende for tilpasning til omgivelsene, men samtidig gjør oss sårbare for uheldig miljøpåvirkning.

– For å forstå hvordan hjernens plastisitet øker risikoen for psykisk sykdom hos noen, vil vi kartlegge og sammenligne forandringer i kropp og hjerne gjennom henholdsvis ungdomsårene og svangerskap, som begge er avgjørende livsfaser med store miljømessige endringer, økt nevroplastisitet og forhøyet risiko for psykiske lidelser, sier Westlye.

Han legger til at støtte fra ERC er betydningsfullt, også utover det rent finansielle. Konkurransen om EU-midlene går på tvers av landegrenser og er ikke øremerket eller underlagt bestemte politiske mål eller føringer. Prestisjen en slik tildeling gir kan føre til økt oppmerksomhet rundt forskningen og forhåpentligvis bidra til mer utstrakt internasjonalt samarbeid med andre spennende forskningsgrupper.

– Finansielt gir tildelingen en god anledning til å styrke forskningsgruppen min ved PSI og NORMENT med nye og dyktige kolleger, og varigheten på 5 år gir et perspektiv utover det mange andre tildelinger vanligvis tillater. Dette er de viktigste fordelene med ERC-programmet, slik jeg ser det, sier Westlye.

Vær i front!

Lars Tjelta Westlye er kjerneforsker og gruppeleder ved SFF’en Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis II ved PSI.

På lik linje med Leknes har han noen gode råd å gi til andre forskere som planlegger å søke ERCs Starting Grant.

– Det viktigste og kanskje kjedeligste rådet er å lese kriteriene nøye. ERC er svært tydelige på at de prioriterer risikovillig og banebrytende forskning som kan føre til faglige gjennombrudd. Snakk med forskere som har søkt tidligere og be om å få lese evalueringen av deres søknader. Det kan være svært nyttig, anbefaler Westlye.

Tverrfaglige nettverk

Et annet råd, han nevner, er å tenke og jobbe tverrfaglig, og alltid fokusere på spennende og viktige spørsmål heller enn fagdisiplin. Ikke vær så opptatt av hvordan ting har blitt gjort tidligere og ikke bli for lojal til eget fag.

Søknadene vurderes av eksperter fra ulike felt, og da gjelder det å være oppdatert. Dessuten er det utrolig spennende å finne ut hva forskere fra andre fag kan bidra med i vår egen forskning, men på den andre siden er det krevende å følge med på hva som rører seg i forskningsfronten i flere felt, ifølge Westlye.

– Jeg er blant de som ennå ikke har egen Facebook-konto, men for meg har det vært nyttig å opprette en Twitter-profil og følge med på det som utspiller seg av relevante fagdiskusjoner der.

Store deler av det moderne forskningslandskapet på høyt nivå krever dessuten utstrakt samarbeid på tvers av faggrenser og disipliner for å gjøre seg gjeldende.

– Det kan virke banalt, men mitt beste råd er å oppsøke og dyrke samarbeid med åpne og positive personer som har noe å bidra med. Lær deg noe som dine kolleger har glede av, og del data, kunnskap og erfaringer med andre. Husk også å sende inn søknaden i tide, sier han med et glimt i øyet.

Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet er et personlig stipend med stor vekt på søkerens potensiale. Solid ”track record”, gjerne dokumentert gjennom kvalitet og omfang av tidligere publikasjoner, grants og prosjektledelse, har også stor betydning.


Fakta

Med Leknes' og Westlyes Starting Grants fra i år, har forskere ved PSI til sammen mottatt seks prestisjestipender fra Det europeiske forskningsrådet siden 2011.

Tidligere har Anders Martin Fjell (2011) og Kristine Beate Walhovd (2012) ved PSI mottatt Starting Grants. Senere har Fjell og Walhovd også mottatt Consolidator Grants.

ERC mottok 3170 søknader til årets tildeling av Starting Grants. 400 ble innvilget, en andel på 12.6 prosent. Les mer om statistikken her

Av Svein Harald Milde
Publisert 6. aug. 2018 13:52 - Sist endret 6. aug. 2018 13:56