Fremtidens helseteam i praksis

To profesjonsstudenter ved Psykologisk institutt har deltatt på en ny praksispilot, som samler studenter fra de ulike helseprofesjonsutdannelsene ved Universitetet i Oslo i ett helseteam.

Gruppen til profesjonsstudent Mathias Frøyhaug (t.v.). Foto: Hege Christensen/ UiO

Gruppen til profesjonsstudent Mathias Frøyhaug (t.v.) i praksis. Foto: Hege Christensen/ UiO

– SamPraks var utrolig givende og lærerikt. Jeg føler meg veldig heldig som fikk være med på piloten, da den gav meg så utrolig mye. Dette burde alle få muligheten til å være med på, for betydningen av godt tverrfaglig samarbeid er så viktig, sier profesjonsstudent Marie Fæster Tønnessen.

Lære av hverandre

Hun var en av to profesjonsstudenter fra PSI og en av ti fra helsefagene avansert geriatrisk sykepleie, farmasi, medisin, odontologi og psykologi, som gjennomførte den tverrfaglige praksispiloten Sammen i praksis (SamPraks) på Tåsen helsehus i Oslo høsten 2016.

– Formålet er å gi studenter fra ulike helseprofesjoner muligheten til å lære noe nytt sammen i klinisk praksis, samt lære av hverandre og å jobbe sammen, sier førsteamanuensis Nora Sveaass.

– I tillegg er det en viktig målsetting å styrke undervisning, interesse og erfaring når det gjelder arbeid i eldreomsorgen. Der har vi ennå langt igjen, men dette er et viktig skritt, legger hun til.

Sveaass har ansvaret for PSIs deltakelse i prosjektet, som er et samarbeid mellom fire fakulteter ved UiO; Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, samt sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Først ut i SamPraks fra PSI var Marie Fæster Tønnessen og Mathias Frøyhaug. Foto: Svein Harald Milde
Først ut i SamPraks fra PSI var Marie Fæster Tønnessen og Mathias Frøyhaug. Foto: Svein Harald Milde

Utfylte hverandre

Under piloten ble studentene delt inn i to grupper. Hver av de to gruppene samarbeidet tverrfaglig om å utrede en sykehjemspasient og utarbeide en samlet rapport og tiltaksplan for pasienten.

– Det var spennende å samarbeide med andre studenter som hadde andre "briller" på seg enn meg. Hvordan vi fokuserte på forskjellige «områder» av pasienten, og samtidig tok hensyn til hverandre og lærte av hverandre underveis. Hvordan våre fagfelt på noen områder overlapper eller ligner mer eller mindre, forteller Tønnessen.

Hele fem studenter møtte pasienten samtidig. De gjorde sine undersøkelser i tur og orden, slik at alle fikk se hvordan de andre fagfeltene jobbet med pasienten.

– Jeg lærte både om meg selv og de andre. Hvordan jeg som psykologstudent opptrer, fokuserer og er, og det samme om de andre studentene med sin kunnskap og kompetanse.

– Det var så fint å se hvordan vi, med svært forskjellige fagfelt, sammen møtte pasienten og fikk dekket pasientens bredde og dybde, sier hun.

Sterkt engasjement

Hun trekker også frem gode, faglige diskusjoner med de andre studentene, som svært nyttig og lærerikt.

– Det var gøy å skrive en samlet rapport med dem, og det var fint å dele inntrykkene om pasienten og lære av hverandre. Vi utvekslet ideer og tanker underveis, og fikk mange gode diskusjoner. Å få bidra med sin kunnskap og samtidig lære av andres kunnskap, og sette dette sammen, var utrolig fint, avslutter Tønnessen.

Forlenger piloten

I Regjerningens plan for omsorgsfeltet Omsorg 2020 formidles tydelige føringer om økt tverrfaglig samarbeid i helsevesenet.

– Derfor er det viktig at studenter i helsefagene erfarer slik praksis – i praksis, understreker Nora Sveaass.

Hun kan fortelle at prosjektgruppen med ansvar for Sammen i praksis viderefører piloten med to grupper i vårsemesteret også. Gruppene blir denne gangen supplert av ernæringsfysiologene.

Av Svein Harald Milde
Publisert 24. jan. 2017 12:54 - Sist endret 25. jan. 2017 10:18