English version of this page

Forsker ved siden av studiene

Hei, Kamilla Knutsen Steinnes, som går tredje semester på masterprogrammet i psykologi og samtidig er assisterende leder i et prosjekt i Junior Researcher Programme. Hva innebærer det?

Forsker og studerer. – JRP er en god mulighet til å skaffe seg relevant forskningserfaring og etablere nye kontakter, anbefaler masterstudent Kamilla K. Steinnes. Foto: Svein Harald Milde/ UiO

– Det er en mulighet for psykologistudenter å arbeide innad i et internasjonalt forskningsprosjekt og forhåpentligvis også få publisert forskningen på under et år. Det er relativt sjeldent å få denne sjansen på masternivå i Norge, men nokså vanlig i utlandet.                                                                                                                 

Hva er Junior Researcher Programme?

– Det er et uavhengig program som opprinnelig ble startet av en europeisk studentforening for psykologistudenter kalt EFPSA. Til tross for programmets autonomi, har det et tett samarbeid med Cambridge universitet i England. Formålet er å fremme utvalgte psykologistudenter med å få en fot innenfor forskningsmiljøene allerede mens de er studenter.

– Hensikten er også å kommunisere psykologisk forskning både innad og utad av forskningsmiljøer, i håp om at den kan utgjøre en funksjonell verdi i samfunnet.

Hva skal dere forske på?

– Vi er et team med studenter fra blant annet Storbritannia, USA, Indonesia, Tyskland og Sverige som skal undersøke minimalistbevegelsen i sosiale medier gjennom en intervensjonsstudie for å se om den kan påvirke opplevd psykisk velvære og forbruksmønstre. Dersom denne bevegelsen kan redusere overforbruk og dermed resultere i forbedret psykisk helse, kan dette være et lite steg på veien til et friskere og mer miljøvennlig samfunn. Det er et svært aktuelt forskningsområde hvor de forestående resultatene vil være spesielt relevante for kommersiell annonsering og miljøvennlige kampanjer.

- Resultatene kan dessuten bli interessante for politiske beslutningstakere og diverse andre organisasjoner som jobber for å fremme en bærekraftig utvikling.

Hva er minimalisme?

– Det er en bevegelse som, særlig blant yngre mennesker, sprer seg raskt via sosiale medier hovedsakelig gjennom YouTube vlogger, mikroblogging og internettforum. Det handler om å leve og trives på mindre ressurser som en motreaksjon til forbrukerkulturen. Det handler også om å frigjøre tid som kan brukes på mer meningsfylte måter som for eksempel sammen med familie og venner. De fleste engasjerer seg i bevegelsen av miljømessige og etiske årsaker. Bloggere innenfor bevegelsen tematiserer ofte klesforbruk og forteller for eksempel om sin simplistiske garderobe og hva man kan gjøre for å få plaggene til å holde lengre.

– Vi vet i dag at bruttonasjonalproduktet og psykisk helse ikke korrelerer i den grad vi tidligere har antatt. Det vil si, når inntekter øker over det livsnødvendige ser man ingen tilsvarende økning i psykisk helse.

Prosjektgruppen. Kamilla Knutsen Steinnes, er nummer to fra høyre.
Prosjektgruppen (bortsett fra de to personene ytterst på hver side). Kamilla Knutsen Steinnes, er nummer to fra høyre. Foto: Guillermo Varela Carbajal.

Hvordan forløper programmet?

– Man begynner med et oppstartsmøte som er lokalisert i et nytt land hvert år. Vi hadde vårt møte i Slovenia i sommer, hvor vi forberedte forskningsprosjektet vårt og presenterte de påfølgende planene våre. Oppstartskonferansen er den eneste gangen vi har truffet hverandre under prosjektet, ellers arbeider vi via Skype og lignende kommunikasjonsmetoder.

– Vi har nettopp levert en «studieprotokoll», det vil si en forskningsartikkel som beskriver fremgangsmåten og materialene vi skal bruke i studien. Denne artikkelen vil forhåpentligvis bli publisert etter fagfellevurdering i tidsskriftet Frontiers in Psychology.

– Vi søker også finansiering, både til selve prosjektet og til personlige reisemidler. I vinter skal vi presentere en forskningsplakat og holde et innlegg på en konferanse i Madrid. Her skal vi vise frem konsept, design og metode, samt foreløpige resultater.

– De endelige resultatene presenterer vi på den årlige JRP-konferansen i Cambridge i august neste år. Vi har også et stående tilbud om en fem ukers praktikantstilling hos The Policy Research Group ved Cambridge.

Hvorfor deltar du?

– Det er en unik mulighet til å skaffe seg erfaring innen psykologisk forskning og en god anledning til å knytte nye kontakter. Jeg syntes dessuten at prosjektet jeg valgte hadde en spennende, aktuell tematikk som det var verdt å forske på. Samtidig får vi trent på å formidle våre kunnskaper, slik at den kommer andre til nytte.


Lenker

Av Svein Harald Milde
Publisert 17. nov. 2016 09:58