Tilbyr tannhjelp til torturofre

Mennesker som har blitt utsatt for tortur eller overgrep får nå et tilrettelagt tannhelsetilbud i Norge, skriver Amnesty International. – Et steg i riktig retning, mener Nora Sveaass i FNs torturkomité.

Nora Sveaass. Foto A. O. Hageberg

I Norge bor det tusener av mennesker som har blitt utsatt for tortur eller overgrep i sine hjemland. De sliter ofte med både fysiske og psykiske helseplager i mange år etterpå.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har nå Tannhelsetjenestens kompetansesesenter Øst (TKØ) , i samarbeid med Regionalt senter for vold- og traumatisk stress (RVTS), opprettet et tilrettelagt helsetilbud for mennesker som har vært utsatt for tortur, overgrep, eller som lider av odontofobi (TOO-prosjektet). Tilbudet består av psykolog- og tannlegebehandling, og har som mål å hjelpe personer som har vært utsatt for vold eller tortur til å venne seg til tannbehandlingssituasjonen.

– Prosjektet ble startet opp fordi man ville imøtekomme pasientgrupper som ikke normalt oppsøker tannbehandling. Dette er sårbare pasientgrupper som vegrer seg for å gå til tannlegen, sier tannlege Tom Grøstad.

Sammen med psykolog Åshild Nupen og tannhelsesekretær Hilde Heggelund danner han teamet ved TKØ som har startet opp dette pilotprosjektet. Lignende tiltak skal også innføres i de fire andre regionene i landet, og målet er å høste erfaringer som etterhvert kan føre til et etablert tannhelsetilbud for disse gruppene.

– Noen av traumene disse menneskene har erfart kan trigges av tannbehandlingssituasjonen, blant annet fordi dette dreier seg om behandling intimt i munnregionen. Det kan være alt fra stikk, lyder og lukter som trigger tidligere traumer, og som gjør at pasientene har store problemer med å gå igjennom en tannbehandling, sier Grøstad. 

Publisert 6. feb. 2013 13:42 - Sist endret 9. jan. 2020 14:13