Ringer inn gutta

Til sommeren skal gutta overbevises om at de har valgt riktig karrierevei.

Tre menn og 51 kvinner på dette klassebildet fra høsten 2012. Den skjeve kjønnsutviklingen gjorde at PSI fikk likestillingsmidler i fjor for å jevne ut kjønnsskjevheten.

Foto: Svein Harald Milde

− Vi planlegger telefonkontakt med førsteprioritetssøkere av begge kjønn, sier studieleder Jørund Støre Bergrem.

− Vi vet at andelen mannlige førsteprioritetssøkere er noe høyere enn de som faktisk møter opp. Derfor tror vi at en telefonsamtale med studiekonsulent kan bidra til å avklare problemer, tvil eller spørsmål de måtte ha i perioden før de skal velge studium.

Likestillingspenger

Sist høst ble SV-fakultetet tildelt 280.000 kroner i likestillingsmidler fra UiO. 150.000,- av disse gikk til PSI for å rekruttere flere mannlige profesjonsstudenter.

Likestillingsmidlene ble tildelt for å få økt kunnskap om mannlige søkere; hvorfor mange menn velger bort profesjonsstudiet, mens noen få tar det.

Pengene er også myntet på konkrete tiltak som øker mannsandelen.

Fokus på menn

− Hittil har vi gjennomført en fokusgruppeundersøkelse med mannlige profesjonsstudenter. Vi venter på at rapporten fra undersøkelsen skal bli ferdig.

− Vi har også satt fokus på "hva som selger" hos gutta i nettarbeidet vårt, både med henblikk på bildebruk og forskningstemaer som har blitt omtalt på hjemmesiden vår, fortsetter Bergrem.

Bakenfor ligger en hypotese om at hjerneforskning og labarbeid interesserer flinke mannlige realister. Forut for søknadsfristen til samordna opptak har forskningsartiklene på instituttets hjemmeside omtalt ny hjerneforskning frontet av en ung mannlig forsker.

− De siste tallene fra masteropptaket tyder på at vi er inne på noe her, understreker studielederen.

Andelen mannlige søkere til Cognitive Neuroscience har økt med 12 % i forhold til i fjor og består i år av 42 % mannlige søkere med studieretningen øverst på ønskelisten, mot 30 % i 2012.

Skolebesøk og Facebook

I rekrutteringsarbeidet har mannlige representanter for studiet troppet opp på skolebesøk og stilt på universitetets Åpen dag-arrangement.

− Til høsten vil vi intensivere satsingen på skolebesøk. Vi har en rekke glimrende mannlige psykologer og forskere som kan profilere studieprogrammene våre på enkelte skoler.

− Rapporten fra fokusgruppene og kontakten med søkerne i sommer kan danne grunnlaget for en ny gjennomgang av våre nettsider, sier Bergrem.

Psykologisk institutt har nylig opprettet en Facebook-side, som gir flere muligheter i rekrutteringsarbeidet.

Av Svein Harald Milde
Publisert 23. mai 2013 15:40 - Sist endret 26. feb. 2016 12:56