Psykolog til Europarådets torturkomité?

Norge skal nominere medlemmer til Europarådets torturkomité (Committee for the Prevention of Torture, CPT).

Nora Sveaass. Foto A. O. Hageberg

Nora Sveaass, leder av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, oppfordrer psykologer til å melde sin interesse.

  • Frist: 28. januar

Komiteen forebygger tortur og nedverdigende behandling eller straff.  Arbeidet går blant annet ut på å føre tilsyn med behandlingen av personer som er fratatt sin frihet. For eksempel besøkes fengsler, ungdomsinstitusjoner, utlendingsinternater, psykiatriske sykehus og institusjoner for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne.

– Psykologisk kompetanse er relevant blant annet fordi psykologer kan ha gode forutsetninger for å få øye på forhold som er nedbrytende, uten at de er så åpenbare og syns, sier Sveaass til psykologforeningen.no.

Publisert 21. jan. 2013 14:39 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11