Nevrovitenskap på gyngende grunn?

Den statistiske styrken i nevrovitenskapelige studier er ofte lav, skriver Tidsskrift for Den norske legeforeningen.

Førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye.

Lav statistisk styrke i studier fører til redusert sjanse for å oppdage en sann effekt. Men at lav styrke også gir mindre sannsynlighet for at signifikante funn representerer en sann effekt, er lite kjent. En internasjonal forskergruppe har nylig kartlagt statistisk styrke i studier innen nevrovitenskap.

Forskerne søkte etter artikler publisert i 2011 som inneholdt metaanalyser av tidligere publiserte studier. De identifiserte 48 artikler som var basert på 49 metaanalyser og 730 enkeltstudier. Median statistisk styrke var 21 %. Over 50 % av metaanalysene hadde i snitt en statistisk styrke på < 20 %, mens sju hadde en statistisk styrke på > 90 %. For humane hjerneavbildningsstudier var median statistisk styrke 8 %.

Publisert 1. aug. 2013 12:55 - Sist endret 29. nov. 2016 12:40