"Lettlest på norsk om utviklingspsykologi"

Det skriver blant annet Tidsskrift for Den norske legeforening, som har anmeldt Stephen von Tetzchners bok "Utviklingspsykologi".

Dette skriver Anne Mari Sund om boken:

"Dette er en norsk bok om utviklingspsykologi i ny og oppdatert utgave. Den er rettet mot alle som i sin utdanning og virke trenger kunnskap om barn og unge i utvikling.

Forfatteren presenterer den utviklingspsykologiske tenkemåten som er sentral både for å få innsikt i det felles menneskelige og forstå forhold som gjør barn unike. Han hevder at både teoretisk og empirisk kunnskap er nødvendig i klinisk arbeid og forskning. Leseren gjøres kjent med teorier innen feltet og føres inn en kontinuerlig diskusjon om teorier holder mål i møtet med ny viten. Forfatteren presenterer teoridreven psykologisk forskning på en flott måte. Vinklingen er spennende for en medisiner som ofte har innfallsvinkler via klinisk arbeid."

Publisert 14. jan. 2013 15:47 - Sist endret 15. jan. 2013 11:05