Etterlyser masterstudenter

Studentene møtte arbeidsgiverne under Karrieredagen ved Psykologisk institutt. De ville høre hvilke muligheter de har.

Karrieredagen. RBUPs stand befinner seg til høyre i bildet. Seksjonsleder Inger Hodne (nr. 2 fra høyre) svarer på spørsmål fra en student.

Foto: Svein Harald Milde

– Vi har kommet hit for å rekruttere forskere som er interesserte i å jobbe med barn og unges psykiske helse, sier seksjonsleder Inger Hodne i Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) Undervisning.

Da er masterstudenter i psykologi en relevant målgruppe.

– Men vi vil også gjøre studentene oppmerksomme på at vi kan tilby etter- og videreutdanning for fagpersonell på området, fortsetter hun.

Tradisjonelt har regionsentrene rekruttert fra profesjonsstudiet, fordi RBUP tilbyr videre- og etterutdanninger til fagpersonell i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenester. Det er bare profesjonsstudenter som blir godkjent helsepersonell.

Selv om Hodne ikke umiddelbart ser arbeidsmuligheter, ønsker hun flere masterstudenter i psykologi velkommen til fagfeltet, som er i sterk utvikling.

Supplerende kompetanse

– Jeg tror masterstudentene blir veldig nyttige for tjenestene våre fremover. En stor del av vår tjenesteutvikling foregår i kommunene, og mye av aktiviteten forskyves dit, sier Hodne.

Hun nevner blant annet tilrettelegging, forebygging og helsefremmende arbeid i kommunene som aktuelle områder, og dessuten alle former for tiltaksevaluering.

Mange masterstudenter i psykologi var bortom RBUP-standen for å tilby sin kompetanse.

– De spør oss om vi kan bruke dem, om hva de kan jobbe som og hvilke muligheter vi ser for dem, sier Hodne.

– Da svarer jeg at de kan gjøre masse, selv om veien ikke er helt ryddet for dem.

Fagfeltet trenger forskere, kompetanseutviklere, organseringskyndige og psykologfaglige medarbeidere som supplerer psykologenes behandlingskompetanse.

– Vi vil veldig gjerne ha psykologisk kompetanse på andre områder enn behandlingstjenestene også, sier hun.

Karrieremuligheter

– Studentene lurer på hvilke karrieremuligheter en master i psykologi gir, forteller seniorkonsulent Trine Kongsvold ved PSI.

Hun har ansvaret for masterprogrammet i psykologi og svarte på spørsmål fra studentene.

– De spør om hva man kan gjøre som konsulent, hvor man kan jobbe med forebygging innen helsepsykologi og hvor mye masterstudenter i psykologi tjener.

– Og så vil bachelorstudentene gjerne ha konkrete eksempler på masterretningene og hva som er forskjellen på dem, sier hun.

Søker testutviklere

HR-firmaene dominerte i Harald Schjelderups hus denne dagen. Forening for organisasjonspsykologi (FOP) har hatt et samarbeid med Cubiks om masteroppgaver i Assessment Senter-metoden.

– Vi er her for å informere om våre arbeidspsykologiske tester, produkter og tjenester til studenter som forhåpentligvis vil bruke våre testverktøy senere, sier Tuva Kvalevaag Simensen, analyst i Cubiks.

Prosjektet med FOP kartla bruken av Assessment Senter som verktøy ved tilsettingsprosesser i Norge og Sverige.

– Flere og flere organisasjoner bruker denne metoden når de skal ansette, og det bør jo studentene være klar over når de søker jobber videre, sier Simensen.

Assessment Senter er en tilsettingsprosess, der flere forskjellige utvelgelsesmetoder og -personer brukes ved rekruttering.

Karrierehjelp

Karrieredagen arrangeres av Startskuddet. Karoline B. Henriksen er leder og Ingrid Stensland er økonomiansvarlig. Begge tar en master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved PSI.

– Formålet er å hjelpe studentene til å finne ut hva de vil og hvilke muligheter de har med sin psykologikompetanse, sier Henriksen.

– Det er viktig å få dem til å tenke over hvilke muligheter de har fremover, legger Stensland til.

StartskuddetStartskuddet. Leder Karoline B. Henriksen (nr. 3 fra venstre) og økonomiansvarlig Ingrid Stensland (nr. 5 fra venstre). Foto: Svein Harald Milde

 

Av Svein Harald Milde
Publisert 15. apr. 2013 15:45 - Sist endret 11. mai 2016 15:14