Psykologistudenter med hjelpetilbud til andre studenter

Studenter fra profesjonsstudiet i psykologi tilbyr samtaleveiledning til rådville bachelorstudenter ved SV-fakultetet.

Veiledernes veileder. Førsteamanuensis Hanne Oddli skal lede piloten med psykososial veiledning.

Foto: Svein Harald Milde

Mange nye studenter opplever den første studietiden som vanskelig og flere dropper ut i begynnelsen av studieløpet. For å motvirke frafall og mistrivsel kan nye studenter nå få hjelp av profesjonsstudenter i psykologi fra 7. semester og oppover.

Samtidig får profesjonsstudentene praksis i førstelinjetjenesten. Bra for begge parter, ifølge psykologspesialist og førsteamanuensis Hanne Oddli som leder prosjektet.

Gode samtaler

– Vi har blitt kontaktet av engasjerte og seriøse profesjonsstudenter, som ønsker praksisøvelse.

– På 7. trinn og oppover har de kommet såpass langt i profesjonsstudiet at de har kompetanse til å legge til rette for gode samtaler.

– Og praksis er bra for dem, legger Oddli til.

Hun er psykologistudentenes veileder og vil fokusere på gode, endringsfokuserte samtaler, når hun underviser.

– En kvalitativt god samtale hjelper. Den kan være forløsende. Det vet vi.

Lavterskel

Ordningen er et lavterskeltilbud på 1 til 3 timer, og det skal ikke være lang ventetid. Formålet er å tilby bachelorstudentene psykososiale veiledningssamtaler om studiesituasjonen og -tilværelsen. Samtalene dreier seg om utfordringer studentene står overfor, og eventuelle framtidige planer og ønsker. Målet med tilbudet er å øke studentenes trivsel og mestring av studiesituasjonen.

– Dette er enkle samtaler, der man får hjelp til åreflektere over noe som er vanskelig, sier Oddli.

Hun er trygg på at profesjonsstudentene er kompetente nok til å gi et godt tilbud og vil følge dem tett hele veien, ha samlinger underveis og en oppsummering til slutt.

– I tillegg vil jeg være tilgjengelig for dem hele tiden, sier Oddli.

Et PLUSS-tilbud

PLUSS er navnet på en rekke tilbud ved fakultetet som skal gjøre hverdagen bedre for nye studenter. Psykososial veiledning inngår i PLUSS.

Ideen til psykososial veiledning kommer fra dekan og tidligere instituttleder ved PSI, Fanny Duckert.

Studentene som ønsker psykososial samtale kan bestille time, enten ved å ringe til eller møte opp hos SV-infosenter. Veiledningen vil foregå i veiledningskontorene i SV-infosenter.

Ordningen er et samarbeid mellom PSI, SV og Studenthelsetjenesten. Ved behov for mer langvarig og profesjonell hjelp skal studentene sendes videre til Studenthelsetjenesten.

12 profesjonsstudenter fra 7. semester har blitt rekruttert til piloten som varer fra mars til juni 2013.

Av Svein Harald Milde
Publisert 15. apr. 2013 15:45 - Sist endret 28. jan. 2015 09:42