– Etikk og hovedpraksis hører sammen

Både studenter og lærere har i flere år gitt uttrykk for at etikken burde komme tidligere i studieløpet.

Praktikum er kroneksemplet på integrering av teori og praksis, sier Kirsten Benum. Her sitter praktikumgruppa hennes med en konkret terapigjennomgang som de prøver å analysere rett etter terapitimen. F.v.: Åsne H. Talåsen, Kirsten Benum, Bård Jørgensen Solli og Ann-Helen E. Hanken.

Foto: Svein Harald Milde

– Nå kan dette skje! Å integrere etiske problemstillinger knyttet til psykologfaglig arbeid mens studentene er ute i praksis, vil slik vi ser det, øke kvaliteten på hovedpraksis, sier Kirsten Benum.

Hun leder et arbeidsutvalg som i våres ble opprettet av programrådet for profesjon. Utvalget fikk i oppgave å se på hele organiseringen av de tre siste semestrene, inkludert fordypningsemnene.

To forslag

Utvalget skal fortsette arbeidet utover høsten frem til den 15. oktober når forslaget skal opp som vedtakssak i programrådet. Forslaget, slik det foreligger i dag, gå ut på at studentene skal være fire dager ute i hovedpraksis, mens den femte dagen brukes til kurs og egenaktivitet på instituttet. Slik ordningen er i dag er studentene ute i hovedpraksis fem dager i uken i fem måneder.

 Ifølge Benum vil utvalget legge frem to alternative forslag:

  1. Studentene er ute i praksis i fem dager den første og femte måneden i praksisperioden. I de tre midterste månedene brukes alle fredager enten til kurs eller til arbeid med hovedoppgaven.

  2. Studentene er i praksis fire dager i uken og har alle fredagene i de fem månedene til kurs eller selvstendig arbeid med pensumlesing og hovedoppgave.

– Det andre forslaget innebærer ikke mer kursing, men mer tid til selvstendig arbeid. Mens fordelen med det første forslaget er at praksisperioden avkortes mindre.

Praksisnær, etisk refleksjon

Det ene kurset som er foreslått inn på fredagene tilsvarer dagens PSYC6301 – Etikk, rolle og profesjon (5 sp). Tanken er at kurset vil få en mer praksisnær profil, ved at studentene direkte kan reflektere over aktuelle saker fra praksis.

Per i dag gjennomføres dette kurset semesteret etter hovedpraksis, altså på 11. semester. Studentene har flere ganger tidligere bedt om å få kurset tidligere i studieløpet.

– Å integrere etiske temaer mens studentene står midt oppe i det mener vi vil gi økt kvalitet på praksis. Vi vil også oppnå at kontakten med studentene opprettholdes mens de er ute i praksis. Men det er klart at vi vil tenke nøye gjennom konsekvensen av å redusere antall dager ute på praksisstedene, sier Benum.

Mer tid til hovedoppgaven

Begge endringsforslagene gir mer tid til arbeidet med hovedoppgave på 11. semester, ved at de fem studiepoengene som i dag opptas av PSYC6301 blir integrert i hovedpraksis.

Utvalget anbefaler bedre tilrettelegging for at hovedoppgavearbeidet kommer aktivt i gang på 10. semester, ved at et oppdatert og obligatorisk hovedoppgaveforberedende seminar blir flyttet til praksissemesteret, altså noen av fredagene på 10. semester.

– Dette seminaret ligger i dag i sin helhet i slutten av 9. semester, men vi ønsker å flytte del to av seminaret opp til 10. semester, sier Benum.

Samtidig vurderes muligheten for at den første delen av dette seminaret, nemlig et dagsseminar om det å skrive hovedoppgave, flyttes til tidligere i studiet.

– Gjennom disse endringene vil vi forhåpentligvis kunne oppnå bedre kontinuitet og progresjon i hovedoppgavearbeidet, understreker hun.

Ønsker innspill før vedtak

Arbeidsutvalget ønsker innspill på ovennevnte forslag, men arbeidsutvalget skal også utover høsten se på endringer i fordypningsemnene og andre kurstilbud på 11. og 12. semester, både når det gjelder utvalget, størrelsen og hvilke emner som skal være valgfrie og obligatoriske. Informasjon om dette arbeidet kommer senere.

Endelige forslag for endring av hovedpraksis, skal drøftes og eventuelt vedtas - i programrådsmøtet den 15. oktober. De øvrige forslagene vil bli tatt opp senere.

– Både studenter og emneansvarlige på semestrene er representerte i arbeidsutvalget, men vi vil gjerne benytte denne sjansen til å oppfordre alle til å komme med innspill, oppfordrer Benum.

Foreløpige forslag ble lagt frem til orientering på programrådsmøtet den 11. juni. Da kom det flere interessante innspill som er viktige å ta med i vurderingen. Arbeidsutvalget planlegger neste møte i midten av september, og ønsker innspill innen 13. september.

– Dersom forslaget om endringer i hovedpraksis blir vedtatt, vil de bli innført snarest. Det betyr at endringene tidligst iverksettes fra høsten 2014 for 10. semester. Det er et stort arbeid og mye må tenkes på, avslutter Benum.

Av Jannike Hegdal Nilssen
Publisert 2. sep. 2013 09:00 - Sist endret 26. feb. 2016 12:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere