2012 - Side 2

Publisert 9. mars 2012 15:15

På åpen dag 2012 fikk elever i videregående skoler og andre interesserte møte psykologer og representanter fra PSI som informerte om psykologifaget! PSI var representert med både stands, informasjonsmøte og forelesninger, og interessen var stor.

Publisert 10. feb. 2012 13:55

Tre overordnete faktorer synes sentrale for at et lederteam skal kunne fungere effektivt: enighet om resultatene som skal skapes, forutsetninger og rammebetingelser som støtter opp om effektivitet, samt gode gruppeprosesser.

Publisert 9. feb. 2012 13:23

Hovedstaden blir i sommer tumleplass for den internasjonale eliten av nevropsykologer. I sentrum står hjernens evne til endring og hvordan denne evnen kan omsettes i klinisk praksis og forebygging.

Publisert 6. feb. 2012 12:37

Sterkt ammepress kan i verste fall medvirke til at en nybakt mor utvikler barseldepresjon. Det kommer fram i en fersk doktoravhandling i psykologi.

Publisert 25. jan. 2012 09:31

Når Mona Bekkhus disputerer på fredag kan hun berolige mang en mor-in-spe. Hvordan hun har det under svangerskapet utgjør ingen høy risiko for senere vansker hos barnet. 

Publisert 19. jan. 2012 09:55

Hvem bør få Akademikerprisen for 2012? Prisen utdeles årlig og skal gå til en norsk eller utenlandsk enkeltperson som har utmerket seg gjennom bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling.