English version of this page

Utviklingspsykologi

Utviklingspsykologien handler om hvordan individet, som et resultat av komplekse samspill mellom biologiske og miljømessige forhold, over tid blir i stand til å forstå og håndtere verden på nye måter.

Foto: Colourbox

Utviklingspsykologi favner et bredt spektrum av temaer innen kognitiv, emosjonell og sosial utvikling, og omfatter studier av språk og moral. Hvilke faktorer leder til skjevutvikling? Hva fremmer positiv vekst?

Forskningsmetoder

Variasjon i tema innebærer stor bredde i metodisk tilnærming, fra nitide observasjonsstudier og eksperimentelle forsøk til intervjuer og spørreskjemaer. Forskningen omfatter barn og ungdom med forskjellig sosial og etnisk bakgrunn, normalt utviklede individer med funksjonshemninger eller skjevutvikling, samt individer som klarer seg bra på tross av vanskelige forhold.

Forskningsprosjekter

Forskergrupper

Publisert 5. apr. 2013 17:06 - Sist endret 2. juli 2019 11:34