English version of this page

Hva er sosialpsykologi?

Sosialpsykologi er studiet av interaksjonen mellom individet og dets sosiale miljø. Dette inkluderer et fokus på hvordan det sosiale miljøet påvirker tanker, følelser og atferd.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Videre fokuserer sosialpsykologien på hvordan mennesker samhandler i sosiale relasjoner, organisasjoner, institusjoner, samfunn og kulturer.   

Sosialpsykologer studerer tenkning og atferd på ulike nivåer, fra sosial kognisjon og nonverbal kommunikasjon til emosjoner og deres fysiologi. Vi er interessert i hvordan både mennesker og grupper interagerer. Eksempler på det sistnevnte er studier av stereotypier, fordommer og diskriminering.

Vi er også opptatt av anvendelser av sosialpsykologien, som for eksempel innenfor felt som miljøvern og folkehelse.

Forskningsgrupper

Sosialpsykologene jobber sammen i Forskningsgruppen for sosialpsykologi.

I tillegg kommer andre forskere ved instituttet som jobber med temaer relatert til sosialpsykologi. En komplett liste over forskere som jobber med sosialpsykologiske temaer er vist til høyre. Oversikt over forskningsprosjekter og mer informasjon om gruppens medlemmer finnes på forskningsgruppens nettside.

Publisert 5. apr. 2013 17:05 - Sist endret 7. apr. 2017 13:58