Personlighetspsykologi

Et generelt siktemål er å forstå hvordan mennesket fungerer psykisk og sosialt. Hvordan utvikles vår personlighet, og hvilken rolle spiller genetiske og miljømessige faktorer?

Foto: Espen Røysamb

Personligheten består av emosjoner, kognisjon og atferdsmessig tendenser, og vi er interessert i hvordan trekk og andre sider ved personligheten kan måles og studeres. Psykometri og statistisk modellering har en viktig plass her. Femfaktor-modellen (Big Five) er sentral i forståelsen av personlighetstrekkenes underliggende struktur. Videre er vi opptatt av hvordan personligheten påvirker ulike livsområder som fysisk og psykisk helse, livskvalitet, og sosiale relasjoner. Personlighetspsykologi er også viktig for å forstå utvikling av personlighetsforstyrrelser, psykiske vansker og lidelser, og i klinisk behandling.

Sentrale temaer

 • Personlighet, trekk og tendenser
 • Psykometri og måling
 • Gener og miljø, atferdsgenetikk
 • Livskvalitet, positiv psykologi og ‘wellbeing’
 • Fysisk og psykisk helse
 • Kroppsbilde, selvfølelse
 • Parforhold og relasjoner

Forskningsmetoder

Innen personlighetspsykologi benyttes en rekke ulike metoder. Psykometri og avanserte kvantitative metoder spiller en viktig rolle, men kvalitative metoder brukes også. Sentrale stikkord:

 • Personlighetstester (NEO-PI-R, BFI, PAI)
 • Spørreskjema, intervju, observasjon 
 • Symptominstrumenter
 • Strukturell likningsmodellering
 • Tvillingstudier

Forskningsprosjekter

 • Helse, personlighet og sosiale faktorer
 • Personlighet og livskvalitet

Forskergrupper

 • Personlighet, helse og atferdsgenetikk
Publisert 22. des. 2015 12:47 - Sist endret 2. juli 2019 11:35