English version of this page

Kognitiv psykologi og nevropsykologi

Studiet av kognitiv informasjonsbehandling er en grunnleggende forskningsdisiplin i psykologi.

Foto: Colourbox

Informasjonsbehandlingen deles inn i persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, vurderings- og beslutningsprosesser.

Dette er et tverrfaglig og metodisk bredspektret forskningsfelt med nære forbindelser til nevrovitenskap og hjerneforskning, samt humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.

Psykologisk institutts forskningsprofil avspeiler denne bredden gjennom en rekke større forskningsprogrammer innen grunnforskning, klinisk- og anvendt forskning, hvorav de fleste er internasjonale samarbeidsprosjekter.

Forskningsprosjekter

Forskergrupper

Publisert 5. apr. 2013 17:03 - Sist endret 2. juli 2019 11:35