English version of this page

Vi forsker på: Klinisk psykologi

Klinisk psykologi er den del av psykologien som handler om individets psykologiske konflikter, kriser og livsvansker.

Foto: Colourbox

Klinisk psykologi

Den kliniske psykologien, som har et grunnlag i generell personlighetspsykologi, studerer ved hjelp av ulike metoder psykiske lidelsers egenart, årsak, utvikling og behandling. Ved Psykologisk institutt er klinisk psykologi både et bredt etablert forskningsfelt og et område for utvikling av teori og praksis når det gjelder kliniske ferdigheter, spesielt psykoterapi.

Forskningsprosjekter

Publisert 5. apr. 2013 17:02 - Sist endret 24. nov. 2017 09:30