Vi forsker på: Helsepsykologi

Helsepsykologi er studiet av helse, sykdom og helsevesen. Målet er å forstå, forklare og predikere helse- og sykdomsatferd for å kunne utvikle effektive intervensjoner som reduserer de fysiske og emosjonelle konsekvensene av risikoatferd og sykdom.

Fotoillustrasjon: Colourbox

Forskningstemaer inne helsepsykologien

  • Endring av helsevaner
  • Intervensjonsforskning i forhold til helseplager og sykefravær
  • Seksualitet og seksualvaner
  • Alkohol- og annen rusmiddelbruk
  • Kroppsbilde
  • Fedme og fedmekirurgi
Publisert 16. des. 2015 09:57 - Sist endret 7. apr. 2017 14:02