Opplevelser og vurderinger av koronarelaterte innlegg på sosiale medier

Sosiale medier har lenge vært en viktig del av hverdagen til unge voksne, men under COVID-19 pandemien utgjorde disse plattformene for mange den eneste kontakten med omverden. Likevel vet vi lite om hvilken betydning sosiale medier har hatt for unge voksnes opplevelse og forståelse av pandemien. Formålet med denne studien er derfor å undersøke hvordan unge voksne opplever og vurderer innlegg på sosiale medier som omhandler pandemien.

Om prosjektet

Studien er relevant for dem som er mellom 18 og 29 år og innebærer at deltakere fyller ut et spørreskjema som tar ca. 15 minutter å gjennomføre. For å lese mer informasjon om studien, og eventuelt delta, kan du trykke på lenken under.

Denne studien utføres som del av en masteroppgave ved Psykologisk institutt, gjennomført av psykologistudent Maren Kristin Nysæter. Dersom du har spørsmål vedrørende prosjektet kan du kontakte henne på epost (marenkny@student.sv.uio.no).

Prosjektets veiledere er doktorstipendiat Stine Nygård og professor Ingela Lundin Kvalem. Prosjektet har blitt godkjent av Internetisk komité ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Har du lyst til å delta i undersøkelsen?

Følg lenken til nettskjema: https://nettskjema.no/a/249404 

Publisert 8. nov. 2021 12:13 - Sist endret 21. feb. 2022 13:58