Opplevelsen av å komme ut som transperson

Transpersoner har en rekke unike opplevelser som ciskjønnede ikke har. En av disse er prosessen med å komme ut som transperson. Det er generelt en mangel på forskning om dette, spesielt i Norge. Derfor ønsker vi å bidra til økt kunnskap og forståelse rundt opplevelsen med å komme ut som transperson i Norge, med et håp om at dette på sikt vil bidra til økt helse og velvære blant de av oss som er trans.

Om prosjektet

Vi ønsker å intervjue transpersoner om deres tanker, følelser og opplevelser rundt prosessen med å komme ut. Vi vil finne ut hva som har gjort denne prosessen enklere eller vanskeligere, slik at vi kan identifisere faktorer som kan hemme og fremme helse og velvære hos denne gruppen. I tillegg ønsker vi å undersøke hvordan de har opplevd tilgangen til relevant informasjon.

De kvalitative intervjuene vil vare i rundt 60 minutter. Intervjuene vil enten foregå over Zoom eller fysisk, avhengig av de gjeldende smittevernreglene og hva deltakerne selv er komfortable med. Vi har noen spørsmål planlagt, men er mest interessert i hva de selv mener er relevant å fortelle oss. Opplysningene som blir oppgitt vil avidentifiseres gjennom en transkriberingsprosess, før de presenteres i vår masteroppgave. Det er også muligheter for at de avidentifiserte opplysningene brukes i senere forskning.

Prosjektet foregår i regi av Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo, og har blitt godkjent av Den interne forskningsetiske komité ved PSI. Det har også blitt vurdert og godkjent av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Dette forsikrer at behandlingen av personopplysningene er i samsvar med personvernregelverket.

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet kan du lese vårt informasjonsskriv.

Vi søker ikke lenger deltakere til denne studien

Hvis du har noen spørsmål om studien, kontakt oss (Camilla eller Ingvil) gjerne på

 

Publisert 15. sep. 2021 11:05 - Sist endret 18. okt. 2021 12:13