Erfaringer med misofoni

Misofoni kan være en stor belastning for den som plages av det. De siste tiårene har misofoni fått økende vitenskapelig oppmerksomhet, men det er fortsatt lite forskning på tilstanden og fenomenet er ukjent for mange. Denne studien har som formål å rette søkelys mot tilstanden og skaffe mer kunnskap om hvordan det er å leve med misofoni.

Om prosjektet

Prosjektet er en kvalitativ studie som gjennomføres av psykologstudent Jenny Havnes Langlo og veileder, professor Marit Råbu.

Vi ønsker å rekruttere deltakere som har misofoni og som på et tidspunkt har vurdert å oppsøke profesjonell hjelp på grunn av dette. Deltakere kan være personer som både har mottatt profesjonell hjelp for plagene, eller kun vurdert å gjøre dette. Å delta innebærer å være med på et intervju som varer ca 1 time. Tema for intervjuet vil være erfaringer og opplevelser med misofoni. Opplysninger fra intervjuet vil presenteres anonymt i en hovedoppgave ved Psykologisk Institutt som ferdigstilles høsten 2022.

Behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke og du kan når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi årsak. Alle personopplysninger vil da bli slettet. NSD – Norsk senter for forskningsdata AS har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet kan du lese studiens informasjonsskriv


For å delta i studien eller ved eventuelle spørsmål, ta kontakt via dette nettskjema.

Publisert 8. nov. 2021 12:30 - Sist endret 15. nov. 2021 04:12