Aseksuelles opplevelser av seksualitet og tiltrekning

Aseksuelle utgjør en lite synlig og hittil lite studert gruppe innenfor LHBTQ-paraplyen, og den empiriske forskningen på aseksuelle i Norge er tilsvarende mangelfull. Formålet med denne studien er å belyse aseksuelles erfaringer med seksualitet og ulike former for tiltrekning i en norsk kontekst.

Om prosjektet

Prosjektet er en kvalitativ studie og del av en hovedoppgave ved Psykologisk institutt under ledelse av psykologistudent Ada Marie Leirstrand og veileder professor Bente Træen.

Vi ønsker å rekruttere deltakere som identifiserer seg som aseksuelle, eller som en del av det aseksuelle spekteret (for eksempel grå-aseksuelle og demiseksuelle). Det skal gjennomføres dybdeintervjuer av omtrent 60 minutters varighet. Intervjuene vil foregå fysisk på Psykologisk institutt eller over Zoom i tråd med gjeldende smittevernregler. Opplysningene som formidles i intervjuene vil presenteres anonymt i en ferdigstilt hovedoppgave, og eventuelt i en vitenskapelig artikkel i et egnet psykologisk eller sexologisk tidsskrift.

Vi behandler opplysninger om deltakerne i studien basert på eget samtykke. NSD – Norsk senter for forskningsdata AS har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Prosjektet har også vært forelagt Internetisk komité ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, som har gjort en forskningsetisk vurdering og tilrådd prosjektet.

Rekruttering til studien er nå avsluttet.

 

Publisert 28. juni 2021 15:09 - Sist endret 9. aug. 2021 11:47