Sakkyndighetsarbeid

Innføring for psykologer og psykiatere

Bildet kan inneholde: tre, font, lampe, rektangel, sirkel.

Forfatter:

Forlagets omtale:

Sakkyndighetsarbeid som blir utført av psykologer og psykiatere, representerer viktige premisser for rettslige avgjørelser. Rollen som sakkyndig skiller seg dermed vesentlig fra klinisk arbeid på flere områder.

Enten den sakkyndige utreder saker for barnevernstjenesten, forsikringsselskaper eller for retten, er hensikten med sakkyndighetsarbeid å finne fakta som kan bidra til å belyse saken.

Som en innføring er denne boken aktuell både for studenter på ulike utdanninger og for psykologer og psykiatere som påtar seg sakkyndighetsarbeid, eller som vurderer å påta seg slike oppdrag. Boken er også relevant for aktører som kjøper sakkyndighetsarbeid, for eksempel barnevernet, advokater og dommere.

Kontakt

Forlag:

Publisert 25. apr. 2022 06:00 - Sist endret 9. mai 2022 13:44