Nevrokognitiv utviklingspsykologi

Barndommen og ungdomstiden er en periode med store forandringer, også for hjernen. De siste tiårene har teknologien gjort det mulig å studere den levende hjernen på en helt ny måte.

Bildet kan inneholde: vann, azure, grønn, anlegg, skrift.

Redaktør:

Kapitler med bidrag fra forskere ved PSI:

Christian Krog Tamnes, Lia Ferschmann: Strukturell og funksjonell hjerneutvikling fra fosterlivet til voksen alder

Christian Krog Tamnes: Arbeidshukommelse: utvikling, nevralt grunnlag og trening

Ylva Østby, Annika Melinder: Alt man skal huske - om hukommelse hos barn og ungdom i hverdagslivet og i rettssystemet

Rune Bøen, Christian Krog Tamnes: Utvikling av eksekutivfunksjoner fra spedbarnsalder til voksen alder: kvalitative og kvantitative endringer

Tone Kristine Hermansen, Else - Marie Augusti: Samspill mellom emosjoner og kognisjon i barns utvikling

Iroise Dumontheil, Christian Krog Tamnes: Utvikling av sosial kognisjon og "den sosiale hjernen"

Kristine Beate Walhovd, Martin Lövdén: Et livsløpsperspektiv på menneskelig nevrokognitiv plastisitet

Christian Krog Tamnes: Nevrokognitiv utviklingspykologi: kriser og løsninger

Forlagets omtale:

Der vitenskapen tidligere måtte lene seg på obduksjonsstudier og kasusstudier etter skader, kan studier av atferd nå suppleres med bilder av den aktive hjernen i sanntid. Dette åpner også for å studere hjernens utvikling mye mer inngående enn det som før har vært mulig. Studiet av hjernen spenner over flere fagdisipliner, og i denne boka belyses temaet fra forskjellige perspektiver; blant annet gjennom hukommelse, språk og konsekvenser av vold og overgrep.  Nevrokognitiv utviklingspsykologi presenterer den nyeste kunnskapen innenfor dette sammensatte feltet, og gir leseren det nødvendige grunnlaget for å kunne være en kritisk forbruker av ny kunnskap.

Publisert 15. feb. 2021 06:00 - Sist endret 9. mai 2022 13:40