Lek og kreativitet - i psykoterapi med barn og ungdom

Å snakke om egne erfaringer og det som er vanskelig er ikke alltid lett for barn og ungdom.

Bildet kan inneholde: organisme, gest, gjøre, lykkelig.

Forfattere:

Forlagets omtale:

Ofte kan det være bedre å bruke andre måter for å komme i kontakt, som musikk, bevegelse, tegning, digitale medier eller andre former for lek. Denne boken handler om betydningen av lek og kreativitet for barns og ungdommers utvikling og psykiske helse. Boken viser hvordan bruk av lek og kreativitet i psykoterapi gir mulighet for å bli kjent med barns og ungdommers indre opplevelsesverden.

For å kunne lære å arbeide med lek og kreativitet i terapi, må behandleren ha en åpen og nysgjerrig holdning og en god porsjon mot.

Denne boken er skrevet med et ønske om å inspirere psykologer, klinikere og studenter til å bidra til at lek og kreativitet skal fortsette å ha en naturlig plass i klinisk arbeid.

 

Publisert 16. aug. 2021 06:00 - Sist endret 9. mai 2022 13:39