Hva er selvfølelse?

Mange søker hjelp fordi de har «dårlig selvfølelse», og strev med selvfølelse kan være et underliggende aspekt ved mange psykiske plager.

Bildet kan inneholde: organisme, gest, font, lykkelig, illustrasjon.

Forfatter:

Forlagets omtale:

Folk forstår ulike ting med begrepet selvfølelse, og det brukes mye i psykisk helse-feltet, kanskje uten at vi helt har avklart hva det er.

I denne boken bidrar forfatteren til å oppklare misforståelser om og nyansere betydningen av begrepet «selvfølelse». Hun viser at selvfølelse dreier seg like mye om hva vi gjør, som om hva vi tenker, og at selvfølelsen påvirkes gjennom hele livet, også av situasjonen vi er i. Vi kan bli usikre og tause i én situasjon, engasjerte og selvhevdende i en annen.

En grunntanke i boken er at god selvfølelse gjør det mulig å slippe den kritiske selvbevisstheten og vende blikket utover mot verden og de andre.

Kontakt

Publisert 10. mai 2021 06:00 - Sist endret 9. mai 2022 13:38