Klinisk arbeidspsykologi

Klinisk Arbeidspsykologi handler om hvordan det kan legges til rette for at personer med psykiske helseutfordringer skal få mulighet for deltakelse i arbeidslivet.

Redaktører:

Kapitler med bidrag fra forskere ved PSI:

Merete Glenne Øie: Psykiske lidelser, kognisjon og arbeidsfunksjon

Jan Stubberud, Merete Glenne Øie: Tilrettelegging for kognitive vansker

Bjørn Lau: Ledelse ved sykefraværsoppfølging

Forlagets omtale:

Temaer som forfatterne fokuserer på er arbeidsevne, helsekompetanse på arbeidsplassen, stress og subjektive helseplager, arbeidsdeltagelse og sykefravær, mobbing på arbeidsplassen, kognitive utfordringer ved psykiske helseplager, arbeidsrehabilitering med Individuell jobbstøtte, jobbfokusert terapi ved angst og depresjon, samt råd til ledelsen.
Hvert kapittel vektlegger forskning, teorier og intervensjonsmetoder for det kliniske arbeidet.

Boken henvender seg til psykologer i spesialisthelsetjenesten, privat praksis, NAV og bedriftshelsetjenesten, samt andre som arbeider med behandling og arbeidsrelatert tilrettelegging ved psykiske vansker. Den henvender seg også til psykologistudenter på profesjonsstudiet og masterstudium i arbeidspsykologi.
 

 

 

Publisert 20. sep. 2021 06:00