Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en av de mest brukte psykologiske behandlingsformene.

Bildet kan inneholde: produkt, azure, erme, verden, gest.

Redaktører:

Kapitler med bidrag fra forskere ved PSI:

Kristin Martinsen, Roger Hagen: Introduksjon til kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom

Kristin Martinsen, Egil Nygaard, Simon-Peter Neumer: Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge

Kristin Martinsen, Simon-Peter Neumer: Kognitiv terapi ved angst hos barn

Tine Jensen, Lene B. Granly, Live E. C. Hoaas, Shirley Stormyren: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Karianne Vrabel, Liv Sand: Kognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser hos ungdom

Roger Hagen, Stine Harstad: Metakognitiv terapi med barn og unge

Forlagets omtale:

Ved å belyse hvordan tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger henger sammen, hjelper KAT mennesker til å forstå sine psykiske vansker, og komme seg ut av dem. KAT egner seg godt for barn og unge, og det finnes flere behandlingsprogrammer spesielt tilpasset denne gruppen.

I andre utgave av «Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge» har redaktørene, Kristin (Kicki) Martinsen og Roger Hagen, fått med seg en rekke spesialister på ulike fagfelt innen kognitiv atferdsterapi. Denne reviderte utgaven av boka er oppdatert med ny forskning og teori, i tillegg til nye kapitler om KAT ved autismespekterlidelser, metakognitiv terapi, mindfulnessbasert kognitiv terapi, veiledet selvhjelp/internettbehandling og forebygging. Boka er klinisk nær, og inneholder detaljerte kasuseksempler og tips fra erfarne terapeuter. Den kan derfor anvendes praktisk i den kliniske arbeidshverdagen med barn og unge.

Kontakt

Forlag:

 

Publisert 27. sep. 2021 06:00