Vitnepsykologi 2.0

Hvor nøyaktige er vi som observatører og formidlere av personlige, sosiale og historiske begivenheter, og hvor flinke er vi til å oppdage at andres beretninger ikke er sannferdige?

Forfatter:

Forlagets omtale:

Dette er sentrale spørsmål i vitnepsykologisk forskning; at det også er viktige spørsmål i en rettslig sammenheng viser moderne analyser som identifiserer tre viktige kilder til feilaktige dommer: Vitner husker feil, vitner forklarer seg usant og mistenkte tilstår kriminelle handlinger de ikke har begått. Derfor er pålitelighet og troverdighet to hovedtemaer i vitnepsykologisk forskning.

Boken er en oppdatert innføring i moderne vitnepsykologi, skrevet for en bredere leserkrets av etterforskere, jurister, psykologer og andre interesserte. Med eksempler fra saker kjent gjennom dagspressen, gjennomgår boken forskning om hva vi kan forvente av vitner i faktiske kriminalsaker. Faktorer som kan produsere hukommelsesforskyvninger, falske minner og falske tilståelser indentifiseres, og forskning på løgnavsløring og vurdering av troverdighet diskuteres. Boken gir også en bred gjennomgang av moderne forskning på barn som vitner.

Publisert 28. aug. 2017 07:00