Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden

Er vi som befolkning blitt sykere og mindre motstandsdyktige overfor livspåkjenninger enn tidligere?

Redaksjon:

Kapittel med bidrag fra forsker ved PSI:

Ole Jacob Madsen: Medikaliseringsbegrepets kolonisering av forskerverden: Medikalseringsbegrepet har i løpet av noen tiår gått fra å være en marginal del av den medisinske soiologien til å bli inkorporert i dagligtalen, noe som gjerne tas til inntekt for begrepets tiltagende aktualitet. Likevel hefter det en rekke konseptuelle uklarheter ved begrepet og kritikken rundt fenomenet. I dette kapitlet illustrerer jeg disse problemene via psykiateren Allen Frances' mye omtalte kritikk av DSM-5-manualen, som har blitt trukket inn som autoritativ kilde i "den norske debatten."

Forlagets omtale:

Eller har vi bare blitt flinkere til å gjenkjenne sykdom? Kanskje er det samfunnets forståelse av hva som er normalt og unormalt som har endret seg?

Stadig flere av våre livsområder og problemer blir forstått gjennom biomedisinske forklaringsmodeller og behandles av helsevesenet.
I denne antologien undersøker forskere fra Norge, Sverige og Danmark medikalisering i Norden fra ulike faglige perspektiver og ser på hvilke sosiale og kulturelle trekk som spiller inn. Er det noen særegne sider ved Norden som bidrar til å forme vår mentalitet i en stadig «sykere» retning?

 

 

Publisert 22. mai 2017 07:00