Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud

Musikk, handlinger, muligheter setter fokus på hvordan musikk kan være et vesentlig bidrag til menneskers utvikling og helse. Den har som målsetting å beskrive ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

Redaktører:

  • Karette Stensæth

  • Gro Trondalen

  • Øivind Varkøy

Kapittel med bidrag fra forsker ved PSI:

  • Unni Tanum Johns: Når musikk skaper nye bevegelsesmulighter for traumatiserte barn

Om boken:

Boken er utgitt som et samarbeid mellom institutt for musikkvitenskap og Centre for Research in Music and Health, Norges musikkhøgskole, og er et festskrift for professor Even Ruud som er psykolog og musikkforsker med et bredt nedslagsfelt innenfor musikkterapi, musikk og helse, musikkpsykologi og musikk og kulturforståelse. Alle kapitlene i boken tar utgangpunkt i Ruuds teorier og ideer, og sammen danner festskriftet en unik samling tekster om musikkens positive kraft for individ og samfunn.   

 

Publisert 13. nov. 2017 07:00 - Sist endret 24. aug. 2020 14:13