Rettspsykiatriske beretninger. Om sakkyndighet og menneskeskjebner

Anja Vaskinn  har skrevet kapitlet "Psykose" og Svein Magnussen har sammen med Pål Grøndahl skrevet kapitlet "Psykogene bevissthetsforstyrrelser" i Pål Grøndahl og Ulf Stridbeck (red): Rettspsykiatriske beretninger. Om sakkyndighet og menneskeskjebner.

Om kapitlene:

Anja Vaskinn: "Psykose": Hva er psykose, hvordan kan man utrede psykose, om differensialdiagnostikk.

Svein Magnussen og Pål Grøndahl: "Psykogene bevissthetsforstyrrelser": Her tas blant annet dissosiasjon og amnesi opp, og spørsmålet om amnesi for alvorlig vold er troverdig belyses.

Forlagets omtale:

Rettspsykiatrien har siden fagfeltets begynnelse på 1800-tallet vært gjenstand for debatt, kritikk og kontroverser. Debattene har gjerne oppstått i tilknytning til høyprofilerte og vanskelige saker som f.eks. 22. juli-saken i 2012. Denne boken går i dybden av rettspsykiatrien. Det beskrives hvordan fagfeltet ble til, hvordan rettspsykiatrien er bygget opp, hvilke regler som gjelder, og hvilke kliniske tilstander som er sentrale. Boken gir fengende fortellinger om rettspsykiatriske historier som kan være av interesse for leg og lærd. Samlet har boken 20 bidragsytere som belyser ulike temaområder. Slik sett er ikke boken en tradisjonell lærebok, men snarere en kasuistisk men samtidig forskningsbasert bok der rettspsykiatriens egentlige vesen stilles under lupen.

Vi håper at boken vil gi innsikt i de dilemmaene som både observander, sakkyndige og de juridiske aktørene står overfor når tilregnelighet og risiko skal utredes og bedømmes. Svarene er ikke alltid så enkle som man kan få inntrykk av, når mediene og det øvrige «kommentariatet» roper høyt og tabloid om hva som er rett eller galt – eller galskap.

Publisert 8. feb. 2016 07:30 - Sist endret 11. mai 2017 09:53