Morgendagen har nye muligheter. Samfunnsstraff og andre intervensjoner for ungdom og unge voksne

Hva er samfunnstraff?

Forlagets omtale:

Hvordan gjennomføres samfunnsstraff?

Hvordan oppleves det å sone samfunnsstraff?

Hva slags effekt har soning av samfunnsstraff?

Hvordan drives kriminalitetsforebyggende arbeid?

Denne boka presenterer undersøkelser av samfunnsstraff i Norge generelt og av soning av samfunnsstraff i stiftelsen Ungdom mot Vold spesielt.

Publisert 18. mai 2016 07:00 - Sist endret 29. nov. 2016 10:06