Barn og unge i psykoterapi bind 2

Psykologisk behandling av barn trenger både begrunnet teori om hvordan utvikling foregår, og konkrete og utprøvde fremgangsmåter for å få fastlåste utviklingsprosesser i gang igjen. I tobindsverket Barn og unge i psykoterapi møter vi kliniske psykologer som viser hvordan man kan engasjere barn, unge og deres viktige voksne i personlige samtaler og virksomhet som forandrer.

Redaktører:

Kapitler med bidrag fra forskere ved PSI:

  • Hanne Haavind og Haldor Øvreeide: Utviklingsforståelse og terapeutiske fremgangsmåter

  • Bjørg Grova: Tilpasset bruk av kognitive metoder i terapi med barn og ungdom

  • Svein Mossige: Metaforer og fortellinger som terapeutiske redskaper

  • Tine Jensen: "Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden". Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom?

Forlagets omtale:

Kapitlene er fordelt i to bind, og i begge bind finnes kapitler som gir innføring i de ganske så ulike format som brukes for å organisere og presentere behandlingen. Mens andre kapitler utdyper metodiske fremgangsmåter i selve behandlingsforløpet slik dette er en form for samarbeid som er rettet mot et mål og strekker seg over tid.

I bind 2 får du blant annet nye bidrag som omhandler

* Statens barnehus og tilbud til voldsberørte barn

* Nevroaffektiv psykoterapi med barn

* Psykoterapi med ungdom i en ambulant behandlingsramme

Sammen med bind 1, tar bøkene for seg sentrale spørsmål om hvordan og hvorfor samspill og samtale kan bidra til utvikling og forandring.

Redaktørene har lang erfaring fra feltet, og de har med seg bidragsytere med omfattende erfaring fra behandling av barn og unge og deres familier. De fleste er psykologspesialister som i tillegg til eget behandlingsarbeid, driver med fagutvikling, forskning og undervisning. Hanne Haavind er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, mens Haldor Øvreeide er psykologspesialist og driver Institutt for familieterapi og relasjonsutvikling (IFRU) i Os.

 

Publisert 8. feb. 2016 07:00 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11