En psykologihistorie 2. utgave

Psykologien er rik på synspunkter og kontroverser, og nye diskusjoner har gamle røtter.

Forfatter:

Forlagets omtale:

Ofte er fortiden det beste middelet for å finne ut hva ulike angrepsmåter til psykologiske fremstillinger kan føre til. Historien til et levende fag er ikke «bare» historie.

Denne boken gir en innføring i psykologiske retninger og grunnspørsmål, slik de har vært behandlet i vestlig psykologi gjennom et par tusen år, med særlig vekt på fremveksten av den nye, vitenskapelige psykologien. Egne kapitler er viet temaer som fakultetspsykologi og anvendt psykologi, forskningsmetodenes historie og skandinavisk psykologi. Historien bringes up to date ved å beskrive bakgrunnen for den «kognitive revolusjon» og ulike motreaksjoner mot den naturvitenskapelige tilnærmingen.

En psykologihistorie er en innføringsbok skrevet som et supplement til vanlige tekster i generell psykologi, og den egner seg som grunnbok i psykologiens historie for studenter på ulike trinn av studiet – og for fagfolk med interesse for psykologiens utvikling.

Den nye utgaven er oppdatert og supplert med nye illustrasjoner og oversikter.

Publisert 19. feb. 2015 09:59 - Sist endret 3. sep. 2015 14:00