Ledelse på godt og vondt 2. utgave

Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart har skrevet kapittelet "Ledelse gjennom effektive ledergrupper" i Ståle Einarsen og Anders Skogstad (red): Ledelse på godt og vondt 2. utgave.

Om kapittelet:

Dette er et kapittel som beskriver hva som skal til for at en ledergruppe skal være effektiv og velfungerende. Faktorene som beskrives er hentet fra forskning på beslutningsteam og ledergrupper de siste 40 årene. Teorien som presenteres er relevant for forskere, ledere og konsulenter som ønsker å orientere seg om hvilke variabler som påvirker ledergruppers resultater.

Forlagets omtale:

Ledelse på godt og vondt er en temabok og en lærebok om både gode og problematiske sider ved det å være leder, det å lede og det å være medarbeider i norsk arbeidsliv. Boken er skrevet av ledende norske og svenske forskere og praktikere som alle drøfter viktige spørsmål innenfor ledelsesfeltet tilpasset en norsk og nordisk virkelighet.

Boken har til sammen 17 faglige bidrag og en rekke høyaktuelle og spennende temaer tas opp:

- Hvordan har ledelsesfeltet utviklet seg de siste 75 år?
- Når, hvordan og hvorfor virker ledelse?
- Hva er destruktiv ledelse?
- Finnes det en egen norsk form for ledelse?
- Styringsretten: det juridiske grunnlaget for ledelse
- Hvilke roller spiller følelser og emosjonell intelligens i god ledelse?
- Hvordan bør ledere forholde seg til makt?
- Om det å være medarbeider og underordnet
- Hvordan lede i en flerkulturell verden?
- Hvordan få flere kvinnelige ledere?
- Hvilken rolle har medarbeidere og underordnede når det gjelder å skape gode ledere?
- Hvordan lede innenfor utdannings-, pleie- og helsesektoren?
- Hvordan utvikle gode ledergrupper?
- Hvordan gjennomføre gode og effektive lederevalueringer?
- Hvordan drive effektiv lederutvikling?
- Hvilken betydning har etikk for god ledelse?

Boken er skrevet både for dem som studerer ledelses- og organisasjonsfag, og for dem som har vært i arbeidslivet en stund. Ledere, HMS-personell, personalmedarbeidere og organisasjonsrådgivere vil ha stor nytte av boken. Ledelse på godt og vondt er en frittstående fortsettelse av bøkene Den dyktige medarbeider og Det gode arbeidsmiljø, begge utgitt på Fagbokforlaget. Til sammen danner de en omfattende kunnskapsbase innen organisasjon og ledelse.

 

Publisert 8. juni 2015 07:30