Mindfulness i psykologisk behandling

Å praktisere mindfulness er en måte å bygge styrke og robusthet til å møte livet, slik det er, med mye intense opplevelser, både lidelse og glede.

Forfattere:

Forlagets omtale:

I den forstand treffer mindfulness noe av kjernen av hva vi arbeider med i psykologisk behandling, enten vi kaller oss kognitive atferds-terapeuter, psykodynamikere, humanistiske terapeuter eller familieterapeuter.

I bokens første del beskrives ulike aspekter ved mindfulness; fra en måte å være tilstede i verden på, til manualiserte behandlingsprogram og som grunnperspektiv på lidelse, vekst og terapeutisk samhandling. Dette gir et utgangspunkt for å forstå hva mindfulness er. Forfatterne beskriver deretter hvorfor forskning fungerer som en ledesnor i den kliniske anvendelsen av mindfulness.

Bokens andre halvdel er viet bruk av mindfulness i gruppe- og individualbehandling. Her går forfatterne nærmere inn på angst, depresjon og stress som spesifikke områder for anvendelse av mindfulness. Avslutningsvis, diskuteres betydningen av skolering innenfor dette feltet og utfordringer i videreutviklingen av mindfulness i psykisk helsevern.

Boken er i utgangspunktet skrevet for psykologer, leger og andre fagfolk som driver behandling, og for studenter innenfor helsefagene. Men alle med en interesse for mindfulness, vil ha utbytte av boken.

 

Publisert 30. juni 2014 07:00